Vasaras skola
Dzimtes studijas kultūras un mākslas vēstures pētniecībā un atmiņu institūciju darbā2024. gada 19. līdz 23. augusts

Pēdējā desmitgadē Latvijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta feminisma un dzimtes problemātikai, sievietēm kā autorēm un māksliniecēm, kvīru lomai kultūrā un sabiedrībā, dzimtes un seksualitātes reprezentācijai mākslā. Vasaras skolas mērķis ir veicināt feminisma un dzimtes studiju atziņu un pētniecības metožu iekļaušanu Latvijas atmiņu institūciju darbā, rosināt tās izmantot arhīvu izpētē un komunikācijā ar sabiedrību.

Vasaras skolas programma iepazīstinās ar feminisma un dzimtes studiju teorētiskajiem pamatiem, pētīs šo studiju stratēģiju integrāciju muzeju un izstāžu kuratoru darbā, un pievērsīsies to pārstāvniecībai atmiņu institūciju fizisko un digitalizēto krājumu pētniecībā. Vasaras skolas saturu veidos pētnieku un kuratoru priekšlasījumi, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas, muzeju krājumu un mākslinieku studiju apmeklējumi un praktiskās nodarbības. Programmai ir starpdisciplinārs raksturs. Tā ietvers feminisma un dzimtes studiju skatījumus vizuālās un lietišķās mākslas, fotogrāfijas, literatūras un kino jomās.

Plašākam interesentu lokam būs pieejama vasaras skolas publiskā programma 19. un 20. augustā.
Vasaras skolas publiskās sadaļas lekcijas notiks angļu un latviešu valodā, skolas darba valoda ir latviešu valoda.


Organizē:
Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Mākslas akadēmija

Vasaras skolas programmas sastādītājas:
PhD Katrīna Teivāne, Mg. art. Māra TraumanePartneri:


CERS Logo

Vasaras skola tiek realizēta valsts pētījumu programmas projektā “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS.

Projektu "Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai" / CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.