Vasaras skola un simpozijs

  

Meklējot metodes un materiālus:
Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā

2021. gada 16. līdz 20. augusts

Vasaras skolas un simpozija mērķis ir veicināt fotogrāfijas kā kultūras kapitāla resursa pētniecību atmiņas institūciju krātuvēs. Iepazīstināt ar LNB speciālo krājumu veidiem, pievēršot uzmanību gan oriģinālmateriāliem, gan digitalizētajām kolekcijām. Veidot izpratni par dažādu digitalizēto resursu izpētes iespējām, iedziļinoties digitalizācijas stratēģijā un rīkos. Stāstīt par fotogrāfijas tipiem un foto kolekciju daudzveidību nacionālo kultūras mantojuma institūciju krājumos. Attīstīt priekšstatu par fotogrāfijas pētniecības metodēm un to pielietošanu. Rosināt diskusijas par fotogrāfiju kā mākslu, dokumentu un kultūras vērtību.

Organizē:

Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Mākslas akadēmija

Vasaras skolas un simpozija programmas sastādītājas:

Dr. art. Katrīna Teivāne-Korpa, PhD Alise Tifentāle,
Dr. art. Inese Sirica

Partneri:

Vasaras skola tiek realizēta projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD ietvaros

Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/ CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.