Vasaras skola

  

“Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā”

2021. gada 16.–20. augusts

  

16. augusts

Latvijas Nacionālā bibliotēka

  

10.30–13.30

Ekskursija Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālajos krājumos, sarunas ar krājumu speciālistiem un pētniekiem

13.30–15.00

Pusdienu pārtraukums

15.00–15.10

Simpozija atklāšana

15.10–15.35

Pārdefinējot fotogrāfijas kolekcijas atmiņu institūcijās
Baiba Tetere, Mg. hist., Mg. art.

15.35–15.45

Diskusija

15.45–16.10

Foto materiāli atmiņas institūcijās: Pētniecības un interpretācijas iespējas. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas atklātņu kolekcijas piemērs
Līga Goldberga

16.10–16.20

Diskusija

16.20–16.45

Folklora un fotogrāfija
Aigars Lielbārdis, Dr. philol.

16.45–16.55

Diskusija

16.55–17.00

Pauze

17.00–17.45

Īpašā vieslekcija (angļu valodā)

Problēmas, izaicinājumi un ieskati: mākslas vēsturnieku pētījumi par Latvijas fotogrāfiju Zimmerli Mākslas muzeja (ASV) kolekcijā
(Issues, Challenges, and Insights: Art Historical Research on Latvian Photography at the Zimmerli Art Museum (USA))

Marija Gārta (Maria Garth), Mg. art.

17.45–18.00

Noslēguma diskusija

  

17. augusts

Latvijas Nacionālā bibliotēka

  

10.00–13.30

Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas, digitālo resursu pilnveides stratēģijas

13.30–15.00

Pārtraukums

15.00–15.10

Simpozija atklāšana

15.10–15.35

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fotomākslas kolekcijas tapšana un fotoekspozīciju veidošanas problemātika
Elita Ansone, Dr. art.

15.35–15.45

Diskusija

15.45–16.10

Promesošo klātbūtnes neiespējamība. Foto grāmata “Stikla Strenči”
Anna Volkova

16.10–16.20

Diskusija

16.20–16.45

Mākslas projekts “Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture” kā platforma sieviešu vēstures aktualizēšanai un fotogrāfijas identitātes pārskatīšanai
Šelda Puķīte, Mg. art.

16.45–16.55

Diskusija

16.55–17.00

Pauze

17.00–17.45

Īpašā vieslekcija (angļu valodā)

Ceļojošie attēli un aptuvenie melnraksti: Edvarda S. Kērtisa un Pītera Hudžāra kolekcijas Morgana bibliotēkā un muzejā Ņujorkā
(Traveling Pictures & Rough Drafts: Edward S. Curtis and Peter Hujar Collections at the Morgan Library & Museum)

Leila Ena Herisa (Leila Anne Harris), PhD

17.45–18.00

Noslēguma diskusija

  

18. augusts

Latvijas Mākslas akadēmija

  

10.00–13.00

Mākslas un fotogrāfijas pētniecības metodes

Alise Tīfentāle, PhD

13.00–14.00

Pusdienu pārtraukums

14.00–17.00

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta Informācijas centrs un Metodiskie fondi kā Latvijas mākslas pētniecības resurss. Fotogrāfija kā mākslas darbs un informācijas nesēja, veidojot naratīvu par Latvijas mākslas vēsturi

14.00–15.30

Ingrīda Burāne, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītāja, mākslas vēsturniece

15.45–17.00

Eva Lapinska, Latvijas Mākslas akadēmijas Metodisko fondu vadītāja, mākslas vēsturniece

  

19. augusts

Muzeju krātuves, Latvijas Mākslas akadēmija

  

10.00–12.00

Fotogrāfijas kā resurss Latvijas kultūras pētniecībā. Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja fotogrāfiju kolekcijas un to pētniecības iespējas

Muzeju krātuvju apmeklējums. Grupu darbs

12.00–13.30

Pusdienu pārtraukums

13.30–17.00

Gatavošanās noslēguma semināram. Grupu darbs Latvijas Mākslas akadēmijā

  

20. augusts

Latvijas Nacionālā bibliotēka

  

10.00–13.00

Noslēguma seminārs. Grupu darba rezultātu prezentācija

13.00–14.00

Pusdienu pārtraukums

14.00–17.00

Diskusijas, vasaras skolas noslēgums